Ühingu "CIF - Estonia" eesmärk (väljavõte põhikirjast):
2.1. Ühingu "CIF - Estonia" eesmärkideks on:

1) edendada inimlikku üksteisemõistmist
2) tutvustada CIF organisatsiooni
3) korraldada CIF programmi läbiviimist Eestis
4) organiseerida sotsiaaltöötajatele ja noortejuhtidele kultuurilist ning erialast enesetäiendust, samuti osalemist vahetusprogrammides väljaspool Eestit
5) korraldada sotsiaaltöö ja noortetöö alaseid kursuseid, seminare, konverentse, laagreid ja õppereise; välja töötada ühiseid haridus- ja kultuuriprojekte ja otsida koostööpartnereid.

CIF-Estonia on ametlik rahvusvahelise CIF organisatsiooni liige ja pakub Eesti sotsiaalhoolekande töötajatele võimalust kandideerida rahvusvahelistesse vahetusprogrammides.

Loe lähemalt CIF vahetusprogrammides osalenud Eesti sotsiaalhoolekande töötajate muljeid:


1. Ni hao Taiwan! Barbara Haage. Ajakiri CIF World News Winter/2017, lk 20

2. Tasuta meditsiiniabi koduta inimestele ... ja nende koertele ehk killuke Austria sostiaalsüsteemist. Anni Raie.

Ajakiri Sotsiaaltöö 2/2015, lk 64-66

3. Sotsiaalne talupidamine, turism ja ettevõtlus. Valter Parve. Ajakiri Sotsiaaltöö 2/2014, lk 34-36

4. CIF-Baltic 2012 vahetusprogramm. Kati Saira. Ajakiri Sotsiaaltöö 5/2012, lk 54-55

https://intra.tai.ee/images/prints/documents/135090507113_Sotsiaaltoo_5_2012.pdf

5. CIF – mitmekordselt kasud sees! Valter Parve. Ajakiri Sotsiaaltöö 5/2009, lk 35-36

https://intra.tai.ee/images/prints/documents/130683085187_Sotsiaaltoo_2009_5.pdf

6. CIF programmi raames Norras. Kati Saira. Viktooria Hrabrova. Marit Pauk.

Ajakiri Sotsiaaltöö, 5/2009, lk 36-39

https://intra.tai.ee/images/prints/documents/130683085187_Sotsiaaltoo_2009_5.pdf

7. CIF programmi kaudu Indias. Kristel Altosaar. Ajakiri Sotsiaaltöö 2/2006, lk 56-58

https://intra.tai.ee/images/prints/documents/130683152611_Sotsiaaltoo_2006_2.pdf

8. Vaatluspraktika Šotimaal Anu Rahu. CIF Itaalia vahetusprogramm Heli Preismann.

Muljed CIF`i Rootsi vahetusprogrammist Margit Kirja. Ajakiri Sotsiaaltöö 6/2004, lk 45-47

https://intra.tai.ee/images/prints/documents/130683210795_Sotsiaaltoo_2004_6.pdf

9. CIF Soome, Ewe Alliksoo ja CIF Norra, Haidi Vahenurm. Ajakiri Sotsiaaltöö 5/2003, lk 48-49

https://intra.tai.ee/images/prints/documents/130683244661_Sotsiaaltoo_2003_5.pdf

10. CIFiga Šotimaal. Priit Ruut. Ajakiri Sotsiaaltöö 4/2002, lk 56-60

https://intra.tai.ee/images/prints/documents/130683258678_Sotsiaaltoo_2002_4.pdf

© Copyright 2014 -