CIF rahvusvaheliste vahetusprogrammide jaoks on rahalisi vahendeid saadud:
Eesti Üliõpilaste Toetusfond USA-s, Ametialaseks täiendamiseks Eesti päritoluga Eestis töötavatele kõrgharidusega spetsialistidele.

Lisainfo: www.esfusa.org/
2013.a. on ESFUSA-st toetust saanud Anni Raie.
Küsimuste tekkimisel võib tema poole pöörduda,
mail: anniraie@gmail.com

© Copyright 2014 -