C.I.F. ajalugu Eestis

CIF-Estonia andmetel on esimesed osalejad Eestist jõudnud C.I.F programmi 1992 aastal.

2000 a. 23.-25. septembril toimus Pärnus kokkusaamine, milles osalesid C.I.F'i liikmed Balti riikidest, Soomest ja Rootsist. Mitmekülgse arupidamise tulemusena jõuti sinnamaale, et 24.septembril asutati C.I.F'i Eesti algorganisatsioon. Asutamiskoosolekust võtsid osa Valter Parve, Viiu Orgmets, Raul Kivi, Galina Kilk (senini C.I.F'i kontaktisik, osales programmis 1994. aastal Soomes) ja Jane Meimer-Parktal (Soome 1999).
2001 a. kevad - Valter Parve ja Raul Kivi käisid Tallinnas, täpsusamaks mittetulundusühingu CIF-Estonia asutamisega seotud küsimusi.
2001 a. 24-29 juuli - Valter Parve osales Roomas toimunud CIF-Internationali konverentsil "Erilaadsus: ressurss või hädaoht kolmanda aastatuhande ühiskonnale (mõju abistamisega tegelevatele kutsealadele)".
2001 a. 22 august - Raul Kivi ja Valter Parve tutvustasid Eesti II Sotsiaaltöö kongressil C.I.F programmi võimalusi ja osalemistingimusi. Lõpetati põhikirja kokkuseadmine ning tekkis võimalus registreerida C.I.F'i Eesti osakond (nimega CIF-Estonia) juba 2001 a.
2001 a. 05 september - neli CIF programmis osalenud eestlast (Valter Parve, Raul Kivi, Viiu Orgmets, Galina Kilk) said kokku Tallinnas, käisid notari juures ja allkirjastasid avalduse CIF-Estonia asutamiseks.
2001 a. 29 ja 30 september - kaks CIF programmis osalenud eestlast (Valter Parve, Raul Kivi) osalesid CIF-i liikmete kokkutulekul Vilniuses. Oli vahva suhelda teiste CIF programmides osalejatega ning koos aega veeta. Programm oli hästi organiseeritud, ilm oli ka ilus. Vilnius and Trakai - kohad, mida peaks kunagi uuesti külastama!
2001 a. 09 oktoober - CIF organisatsiooni Eesti haru asutamist käsitlevad dokumendid edastati Pärnu Maakohtu registriosakonnale.
2001 a. 12 oktoober - Pärnu Maakohtu registriosakonnale teatas, et avaldus kande tegemiseks mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse on rahuldatud.
2001 a. 16 november - Tallinnas said kokku CIF-Estonia nõukogu liikmed ja vaatasid läbi aastal 2002 CIF programmis osaleda soovijate taotlused. 2 taotlust Shotimaale ja 1 Austriasse tunnistati edastamiskõlbulikuks (Priit Ruut, Agne Susi, Tiiu Talvak), 1 avaldus USA-sse ei vastanud nõuetele. Galina Kilk lisas avaldustele saatekirjad ja edastas need programmi koordinaatoritele.Hiljem lisandus veel üks korrektne avaldus (Maie Pikker), ka see edastati (Rootsi).
2002 a. 13 - 15. septembril osaleti CIF liikmete kokkusaamine Liepajas.
2002 a. 10 oktoober - toimunud üldkoosolek otsustas muuta CIF-Estonia juhatuse koosseisu ning arvata viiendaks juhatuse liikmeks Priit Ruut.
2002 a. 07 november - otsustati et kaks taotlust 2003 a. vahetusprogrammis osalemiseks (Soome ja Norra) on sobivad ja need edastatakse programmi koordineerivate maade organisatsioonidesse.
2002 a. 20 november - Pärnu maakohtu registriosakond väljastas teate, et muudatused seoses Priit Ruut arvamisega juhatusse on kantud registridokumentidesse...
2003 a. 07 veebruaril uuenes CIF-Estonia struktuur, ametisse määrati järgnevad isikud;
  • Galina Kilk valiti presidendiks
  • Raul Kivi valiti sekretäriks
  • Priit Ruut valiti varahoidjaks

2003 a. 21 veebruar - 03 märts osales CIF-Estonia juhatuse liige Raul Kivi CIF-Internationali konverentsil Goa's (Indias), konverentsi teemaks „Arenev perekond 21-l sajandil“
2003 a. 19 - 21 septembril toimus Baltic-Nordic kokkusaamine Helsingis, sellest võttis osa 8 CIF-Estonia liiget.
2003 a. 23 november saatis CIF-Estonia edasi 16 avaldust osalemaks välismaistes vahetusprogrammides 2004 aastal.
2004 a. 17 - 19 september osaleti Baltic-Nordic kokkusaamisel Druskininkais (Leedu)
2004 a. novembris osaleti CIF-Finland'i juubelil Helsingis
2005 a. 13 mai - 12 juuni toimus esimene Balti ühisprogramm mida korraldasid ühiselt CIF-Lithuania, CIF-Latvia ja CIF-Estonia. 03 juuni - 12. juuni toimus Balti programmi Eesti osa. Programmis osalesid Karin Luscher - Prantsusmaa (individuaalprogramm Tallinnas, töö laste ja noortega), Anu Turri - Soome (individuaalprogramm Tallinnas - sotsiaalõigus, töö noortega, asutusehooldus), Agneta Lennardsson - Rootsi, (individuaalprogramm Pärnus - laste huvide kaitse, töö lastega probleemsetes perekondades, pereteraapia), Tuva Rosenlund - Norra, (individuaalprogramm Tallinnas, pagulased), Rana Dayioglu - Türgi (individuaalprogramm Võrus, töö lasteasutustes). Osalejad jäid programmiga rahule, järgmine ühisprogramm kavandati aastasse 2007.
2006 a. 08-10 september toimus CIF-Estonia poolt organiseeritud Baltic-Nordic kokkusaamine Viljandis.
2007 a. maikuus korraldas CIF -Estonia 10 päevase programmi Indiast pärit külalisele ja juunis 10 päevase osa Balti ühisprogrammist Austria külalisele.
2008 a. maikuus korraldas CIF -Estonia 7 päevase jätku programmi Indiast pärit külalisele kes osales Soomes toimunud vahetusprogrammis
2008 a. septembril osales CIF -Estonia Nordic-Baltic kohtumisel Lätis, Aluksnes
2009 a. 3-8 augustil osaleti CIF-Internationali konverentsil Soomes, Kiljavas.
2010 a. kevadel korraldas CIF-Estonia Eestis kolmanda osa Balti ühisprogrammis, programmis osales 2 inimest.
2010 a. augustis osales CIF-Estonia esindaja Hamburgis toimunud konverentsil ja juhatuse koosolekutel.
2010 a. suvel külastasid CIF-Norway esindajad Tallinna
2010 a. augustis osales Eestist pärit inimene vahetusprogrammis USAs
2010 a. septembris osales CIF-Estonia delegatsioon Nordic-Baltic kohtumisel Rootsis.
2010 a. oktoobris tutvustasid CIF-Estonia liikmed CIF programmi Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö tudengitele
2010 a. novembris tutvustasid CIF-Estonia liikmed CIF programmi Tartus toimunud sotsiaaltöö konverentsil
2011 a. 26 märtsil toimus Tallinnas koosolek CIF-Estonia liikmete ja kandidaatide osavõtul, tutvustati ühingut, räägiti programmide korraldamise põhimõtetest, vahetati muljeid.
2011 a. 24 - 26 september - toimus CIF Internationali korraldatud konverents Küpsosel, teemal "Globaalsed ühiskonnad - kaasavad või välistavad?, konverentsil osales CIF Estonia esindajana juhatuse liige Valter Parve
2011 a. 12 novembril toimus Tallinnas koosolek CIF-Estonia liikmete ja 2011 a. programmi läbinud inimeste osavõtul, tutvustati ühingut, vahetati muljeid.
2012 a. 03 märtsil toimus Tallinnas koosolek CIF-Estonia liikmete ja 2012 a. programmi minevate inimeste osavõtul, tutvustati programmide ülesehitust ja anti praktilisi näpunäiteid, otsustati kutsuda kokku üldkoosolek 2012 a. aprillis.
2012 a. 15 aprillil toimus CIF Estonia üldkoosolek Pärnus, valiti uus juhatus ja pandi paika plaanic Balti vahetusprogrammi läbiviimiseks
2012 a. maist juunini viisid Balti riikide CIF -id läbi vahetusprogrammi (CIF-Lithuania 01.05. - 12.05., CIF-Latvia 13.05. - 22.05., CIF-Estonia 23.05.-03.06.) Osavõtjad: Catharina Hansen Rootsist ja Tufan Firat Göksel Türgist.
2012 a. mais toimus ka CIF-Estonia Facebooki konto loomine (http://www.facebook.com/CifEstonia)

Lisainfo CIF-Estonia tegevustest CIF-Estonia facebook`i kontolt.

© Copyright 2014 -